Proč mnohem raději jezdíme do teplých krajin?


Mnoho lidí rádo stráví dovolenou za hranicemi. A není divu, je to možnost, jak poznat nové kultury, získat nové zážitky a vidět věci, které u nás zkrátka neuvidíme. A vzhledem k tomu, že je pro nás otevřen takřka celý svět, můžeme si snadno vybrat, kam vlastně pojedeme.

 

Když se vÅ¡ak podíváme na statistiky cestovních kanceláří, zjistíme, že naprostá vÄ›tÅ¡ina lidí jezdí do teplých krajin, ideálnÄ› k přímoÅ™ským letoviskům. Naproti tomu hory Äi severnÄ›jší destinace, aÄkoliv také mají moÅ™e a vysoké hory, které u nás zkrátka nenajdeme, jsou mnohem ménÄ› oblíbené.

 

lidé rádi jezdí do tropů

 

To samozÅ™ejmÄ› není nic nového. StaÄí si vzpomenout, že již za socialismu se jezdilo do Chorvatska nebo k Černému moÅ™i. Tento trend tedy nemá nic spoleÄného se zmÄ›nou režimu Äi politickou situací. A rozhodnÄ› není specifický pouze pro ÄŒeskou republiku. Nabízí se tedy otázka, proÄ vlastnÄ› preferujeme teplé podnebí.

 

Pokud jde o moÅ™e, tak zde je to jasné – u nás jej zkrátka nemáme. Je to pohled, který je pro nás vzácný, a který si chceme pokud možno užít. A když už jsme u nÄ›j, tak se v nÄ›m chceme samozÅ™ejmÄ› také vykoupat – a k tomu je potÅ™eba dostateÄnÄ› teplé poÄasí.

 

moře u nás nenajdeme

 

To ovÅ¡em není jediný důvod tohoto naÅ¡eho chování. Ten ve skuteÄnosti leží v naÅ¡em původu. Jsme totiž druhem z Afrických savan, což je také důvod, proÄ snášíme teplo podstatnÄ› lépe, než zimu. Tu bychom bez obleÄení nepÅ™ežili ani zde, v mírném klimatu, natož v severnÄ›jších konÄinách. Není tedy divu, že se podvÄ›domÄ› chceme vrátit do podnebí, které je pro nás jako dÄ›lané.

 

SamozÅ™ejmÄ› lze namítnout, že dneÅ¡ní ÄlovÄ›k se již ÄásteÄnÄ› adaptoval na život v chladnÄ›jších podmínkách – naÅ¡e bílá kůže nám umožňuje vytvářet více vitaminu D, avÅ¡ak zároveň nás chrání mnohem ménÄ› pÅ™ed Å¡kodlivým sluneÄním zářením. I proto v tropech potÅ™ebujeme ochranu v podobÄ› opalovacího krému.

 

Rozhodně to však neznamená, že bychom do teplých krajin neměli jezdit. Naopak, rozhodně není na škodu se tam podívat a dovolenou si pořádně užít.