Stěhovací manažer


Kdo to ve skutečnosti je ten stěhovací manažer? Jde o velmi zkušeného manažera, který se již účastnil řady stěhování, má s nimi značné zkušenosti, ví, co a jak a dokonale zná obvyklé postupy vlastní firmy. Ty zkušenosti jsou na výsost zapotřebí, protože je na něm vyřešit všechny, i ty nepředvídané situace.

Všechno musí ven

Jde tedy o pracovníka vyškoleného jak nadřízenými ve firmě, tak vlastní praxí. Jeho činnost je pro zdar zakázky naprosto zásadní. Vše co se při realizaci stěhování vykoná, se děje na jeho příkaz. V každé armádě, mají také takového manažera. Říkají mu generál. Po prvotním kontaktování firmy zákazníkem, s požadavkem přestěhovat nějaký větší celek, tedy byt, dům, nebo dokonce firmu, je vedením firmy pověřen jeden ze stěhovacích manažerů, realizací zakázky. Manažer se vydá za zákazníkem, vysvětlí mu, jak stěhování probíhá, seznámí ho se všemi okolnostmi a problematikou. Když je zákazníkovi vše jasné, manažer spočítá veškeré stěhované předměty. Zjistí si u zákazníka, zda si obsah skříní, postelí, sklepa si zabalí sám, nebo i toto nechá na stěhovací firmě. Nemusí jít jen o stěhování v Praze 10. Všude postupuje manažer stejně. Zjistí potřebný počet obalového materiálu, odhadne nutný počet pracovníků, počet a velikost stěhovacích vozů.

Přiměřeně velké vozy

Po prozkoumání podmínek bytu, ze kterého se bude stěhovat, zajede i do bytu, kam vše bude směřovat. I tam si vše proměří, zjistí přístupové cesty, změří rozměry dveří, aby bylo možné stěhovat vetší předměty v nerozebraném stavu. Výstupy této, rekognoskace terénu, jsou podkladem pro vytvoření předběžné cenové nabídky. Tu předloží zákazníkovi, vysvětlí všechny položky a čeká na její odsouhlasení. Když k tomu dojde, přijde na řadu stanovení konkrétního data stěhování a určení hodiny, kdy se stěhováci do stěhovaného bytu dostaví. Manažer vše připraví, zařídí případná povolení k vjezdu či parkování a stěhování může začít.