Robotizace podporuje růst výroby

Ve velkých podnicích není těžké se rozhodnout, jestli investovat do automatizace a robotizace pracovišť, anebo ne. Kladná odpověď bývá vybrána jako ta správná. V současnosti se takové situace objevují, i když pochopitelně v menším měřítku, už i ve středních i malých firmách. Jaké roboty lze dnes vlastně pořídit?

Robotický vysavač

Průmyslové roboty

Dnešní průmyslové roboty jsou po naprogramování schopni řídit si svůj pracovní cyklus zcela samy. Pohybují se po předem daných drahách v prostoru i mezi výrobky. Jsou z nich sestaveny celé výrobní linky. Například v automobilovém průmyslu. Mezi ně byste se rozhodně dostat nechtěli, a to nejen z důvodu, že jsou rychlé, ale také proto, že vás jednoduše nevidí. Mají svůj výrobní úkol, a tak ho plní. Tečka.

Servisní roboty

Existují však i roboty, které provádějí služby. Ve firmách, na veřejnosti i doma. To jsou tzv. servisní roboty. Patří sem roboty na úklid, kontrolu a údržbu různých zařízení, pro bezpečnostní složky (armáda, pyrotechnické nebo protichemické jednotky) apod. Zkrátka pomáhají člověku i strojům, kde jen je to možné. Sice bývají opatřeny různými senzory, ale rovněž nemohou reagovat na nepředvídatelné události.
Robot jako pomocník

Kooperující roboty

V dnešní době asi nejdiskutovanější skupinou jsou tzv. kolaborující nebo kooperující roboty. Mají soustavu čidel a senzorů k tomu, aby mohly vidět a vnímat svoje okolí a reagovat na případné potíže – zejména člověka a jeho (ne)předvídatelné chování. Nepotřebují tedy být odděleny v klecích ani za závorami. Koexistují vedle člověka a pomáhají mu v různých úkonech, zejména ve výrobě.

Jak je to tedy s tou robotizací ve skutečnosti?

Občas se stane, že se zákazník nadchne pro nějaký druh robota a myslí si, že by mu mohl s něčím pomoci, ale nakonec přijde na úplně jiné řešení. Stane se. Robotizace se hodí spíše pro větší série výrobků a operace, které trvají méně než deset minut. Tento interval lze ale i navýšit vzhledem k množství vyráběných dílů třeba i na půl hodiny.

Roboty výrazně snižují chybovost. Dle odhadů je poměr mezi lidskou chybovostí a robotem asi 4:1. To už je celkem dost, hlavně ve velkosériové a hromadné výrobě. Robotizací tedy můžete zvýšit produktivitu až o 30 % v závislosti na dalších parametrech výrobního procesu.

Výrobců různých robotů, ať průmyslových, servisních i kooperujících je celá řada. Rozhodně je tedy z čeho vybírat.