Máte lék na své chmury


Když vás v životÄ› Äas od Äasu pÅ™epadne ten nepříjemný pocit o tom, že vÅ¡echno v životÄ›, aÅ¥ už je to, co dÄ›láme anebo to, k jakému cíli směřujeme, je marnost nad marnost, tak se snažíte nepropadat panice a obracíte svůj vnitÅ™ní zrak a své nadÄ›je ke goddess Kálí. Ona je pro vás v životÄ› nÄ›co jako matka, nÄ›co jako utěšitelka, která nachází a podává lék na každé vaÅ¡e trápení, aÅ¥ už má jakýkoli původ a jakékoli koÅ™eny. VždyÅ¥ jinak to ani nejde, co jiného byste mohl Äekat od ženy, jež má v erbu vetknuto absolutno, jež rozsévá smrt, která je branou do ráje, ráje, který pÅ™edstavuje jednu obrovskou Å™eku, splynutí vÅ¡ech duší ve vesmíru do jedné velké nekonÄící harmonické jednoty.

S vědomím svého osudu se žije lépe

A vždycky, když si to plně uvědomíte, tak si zároveň uvědomíte i to, že všechny starosti, stejně tak jako radosti jsou v našem životě jen marností, neboť všichni do jednoho se bez rozdílu postupně prokousáváme svým údělem a směřujeme k identickému cíli, kterého se však někteří z nás dotknou dříve a jiní později a někteří z nás to udělají vědomě a jiní nevědomky.