Zadávání úkolů

Zadáváte jako podnikatel svým zaměstnancům správně úkoly? Zní to absurdně? Tak věřte tomu, že i zadávání úkolu musí splňovat určitá pravidla.
Běžně se k tomu používá mnemotechnická pomůcka anglického slova Smart/Smarter (v překladu chytrý).
palce nahoru
S – specific – specifikovaný.Konkrétní zadávané úkoly musí být přesně specifikované, aby obě strany měly jasno v tom, co je cílem.
M – measurable – měřitelnost.Je třeba zadávat úkoly tak, aby byly dobře měřitelné. Aby bylo snadné zjistit, jestli byl splněn nebo ne.
A – attainable – dosažitelnost, akceptovatelnost.Pracovník může zasahovat do vývoje úkolu.
R – realistic – reálnost.Úkol musí být pro daného pracovníka splnitelný. Je třeba, aby nadřízený dokázal odhadnout schopnosti svých podřízených.
T – tangible – termínovanost– konkrétní úkol potřebuje termín. Úkol bez termínu není úkol. Stanovte datum pro splnění úkolu.
E – evaluate – hodnocený– úkol musí být splněný a je vhodné, aby pracovník získal zpětnou vazbu ze strany nadřízeného.
R – reevuluate– průběžné hodnocení plnění úkolu.
 

A jak to mají Vaši manažeři?

Určitě je třeba, abyste si jako nadřízený uvědomil jednu zásadní věc a totiž, že pokud dostane pracovník nesprávně zadaný úkol, odvede špatnou práci.
Možná jste si právě uvědomil, že Vaše zadávání úkolů není právě dokonalé a funguje to. Je to dokladem toho, že jste si buď vypracoval své vlastní efektivní pravidla, nebo máte kvalitní zaměstnance, případně se jedná o kombinaci obojího. Nicméně vždy lze vše zefektivnit.
psaní na stroji
Je velmi pravděpodobné, že jako majitel firmy se zadáváním úkolů vlastně ani nepřijdete do styku, protože to vše mají na starosti Vaši konkrétní vedoucí či manažeři. Zde je ovšem rovněž na místě položit si otázku, jak to mají oni? Dokáží zadávat správně úkoly? Rozhodně byste se měli na tuto oblast zaměřit. Závisí na tom úspěch Vaší firmy.